0

GENEL KURUL İLANI

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu'nun dernekleşmesi sonrası aldığı kurumsal isimdir.

GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/10/2021 Tarihinde saat 14.00’da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 30/10/2021 tarihinde saat: 14.00’da dernek merkezinde aynı gündemle toplanacaktır.

Gündem :

Açılış ve Yoklama,

Divan heyetinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,

Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

Derneğin uluslararası faaliyet yapması, uluslararası işbirliğinde bulunması,

Derneğin federasyona üye olması, üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Dernekte personel çalıştırılması, yönetim kurulu üyelerinin sigortalı ya da huzur hakkı ile hizmet vermesi, çalışan personellerin işten çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğe gayrimenkul, araç, tüm taşınır ve taşınmaz mal alım ve satma işlemleri ile derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Dilek ve Temenniler,

Kapanış.

                         08.10.2021

        YÖNETİM KURULU